Tsihy be lambanana ny ambanilanitra
Ireo ambany lanitra (ny olombelona) dia tahaka ny randrana be, izany hoe miray hina ary iray fonenana sy aina.

Ny olombelona toy ny embok’akondro: raha manondro ny lanitra, iray ihany; fa raha miondrika, samy manana ny lafiny
Ny olombelona dia tahaka ny embok’ankondro, izany hoe rehefa mitraka mitodika ny lanitra dia tahaka ny iray ihany. Fa rehefa miondrika ny tany kosa dia samy manana no olany sy ny tantarany.

Ny olombelona hoatra ny ladim-boatavo, ka raha fotorana, iray ihany
Mitovy faka na fototra tahaka ny ladim-boatavo ny olombelona rehetra, ary iray ihany raha zohina.

Ny olombelona toy ny molo-bilany, ka iray mihodidina ihany
Tahaka no molo-bilany ny olombelona, izany hoe iray ihany ary manao faribolana iray.

Ny olombelona fandrin-drano, ka tsy misy avo sy iva
Mitovy avokoa ny olombelona raha jerena hivelany ary milamina tokoa. Olombelona ihany izy ireo.