Ny olombelona toy ny omby: indray mandry, fa tsy indray mifoha
Tsy mitovy hevitra sy firehana ny olombelona. Ary samy manana ny asa, ny mahavariana, ary raharahany ny olombelona tsirairay

Ny olombelona tsy miditra am-pitarihan-tokana
Tsy manaraka lalana mitovy avokoa ny olombelona.

Ny olombelona tsy ary mitovy
Tsy voahary mitovy lenta na toetra na harena avokoa ny olombelona.

Ny olombelona voatr’ampangoro, ka mifandimby ambony sy ambany
Ny olombelona dia tahaka ny vary mangotraka anaty vilany, mbetika mandroatra ambony mbetika miherotra ambany.

Ny olombelona tsy main-tsy lena
Ny olombelona dia tsy lafatra, izany hoe tsy tena tsara na soa, ary tsy tena ratsy ihany koa.