Fikotrohana : Fipoahana: Fikotroha-nify (enti-milaza fijaliana tsy eran’ny aina ka mahatonga fangovitan’ny tena, fipoapoahan’ny nify mikatrokatroka). Fianjerana mitalakotrokotroka.