Tag Tahiry: am-pitarihan-tokana

Ny olombelona tsy miditra am-pitarihan-tokana
Tsy manaraka lalana mitovy avokoa ny olombelona.