Tag Tahiry: ambanilanitra

Tsihy be lambanana ny ambanilanitra
Ireo ambany lanitra (ny olombelona) dia tahaka ny randrana be, izany hoe miray hina ary iray fonenana sy aina.