Tag Tahiry: ary

Ny olombelona tsy ary mitovy
Tsy voahary mitovy lenta na toetra na harena avokoa ny olombelona.