Tag Tahiry: fantatra

Ataonao ho soavaly vahiny angaha aho no tsy hahalala an’ i Mahamasina?
Resaka antaon’ny olona ka entina ahavaly fa fantatra tokoa ny toerana misy an’i Mahamasina