Tag Tahiry: lafiny

Ny olombelona toy ny embok’akondro: raha manondro ny lanitra, iray ihany; fa raha miondrika, samy manana ny lafiny
Ny olombelona dia tahaka ny embok’ankondro, izany hoe rehefa mitraka mitodika ny lanitra dia tahaka ny iray ihany. Fa rehefa miondrika ny tany kosa dia samy manana no olany sy ny tantarany.