Tag Tahiry: lena

Ny olombelona tsy main-tsy lena
Ny olombelona dia tsy lafatra, izany hoe tsy tena tsara na soa, ary tsy tena ratsy ihany koa.