Tag Tahiry: marary

Ny olombelona  mora  soa  sy  mora  ratsy.
Hilazana ny maha marefo ny olombelona na ara-panahy na ara-batana, satria mora voan’ny fankampanahy sy voan’ny aretina maro samihafa.