Tag Tahiry: olombelona

Ny olombelona toy ny embok’akondro: raha manondro ny lanitra, iray ihany; fa raha miondrika, samy manana ny lafiny
Ny olombelona dia tahaka ny embok’ankondro, izany hoe rehefa mitraka mitodika ny lanitra dia tahaka ny iray ihany. Fa rehefa miondrika ny tany kosa dia samy manana no olany sy ny tantarany.

Ny olombelona hoatra ny ladim-boatavo, ka raha fotorana, iray ihany
Mitovy faka na fototra tahaka ny ladim-boatavo ny olombelona rehetra, ary iray ihany raha zohina.

Ny olombelona toy ny molo-bilany, ka iray mihodidina ihany
Tahaka no molo-bilany ny olombelona, izany hoe iray ihany ary manao faribolana iray.

Ny olombelona fandrin-drano, ka tsy misy avo sy iva
Mitovy avokoa ny olombelona raha jerena hivelany ary milamina tokoa. Olombelona ihany izy ireo.

Ny olombelona toy ny omby: indray mandry, fa tsy indray mifoha
Tsy mitovy hevitra sy firehana ny olombelona. Ary samy manana ny asa, ny mahavariana, ary raharahany ny olombelona tsirairay