Tag Tahiry: tazan’olona maro

Vary vokatr’ Ibetsimitatatra, ka na tompony na tsy tompony samy mitazàna avokoa.
Hilazana toerana na zavatra na tranganjavatra mibaribary sy hita na tazan’olona maro