Tag Tahiry: toro-hevitra

Mila fanampiana ny mampiditra ireo teny anatin’ity tranokala ity.
Koa raha liana ianao dia misoratana anrana, tsindrio ny bokotra “Fikambanana” etsy ambony, dia fenoy izay tokony ho fenoina ary araho ny toromarika.
Ny tena atao dia ny mametraka ohabolana na/sy voambolana sy ireo fanazavana miaraka amin’izany.