Tag Tahiry: voatr’ampangoro

Ny olombelona voatr’ampangoro, ka mifandimby ambony sy ambany
Ny olombelona dia tahaka ny vary mangotraka anaty vilany, mbetika mandroatra ambony mbetika miherotra ambany.